REJESTRACJA

KONFERENCJA ON-LINE
XVII REPETYTORIUM
PULMONOLOGICZNE

26-27 marca 2021

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Po raz 17 Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Repetytorium Pulmonologicznym, które odbędzie się w dniach 26 – 27 marca 2021 r. Hasłem konferencji jest „Repetitio mater studiorum est”, a jej celem powtórzenie i uzupełnienie wiedzy szeroko obejmującej choroby płuc w aspekcie praktycznym. Podczas spotkania przypomnimy aktualne algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne, przeanalizujemy ciekawe przypadki kliniczne.

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się chorobami płuc (lekarze rodzinni, interniści, pulmonolodzy, alergolodzy i inni).  Interaktywna i interdyscyplinarna dyskusja ma skłonić nas do refleksji nad ogromnym postępem, jaki obserwujemy w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego w kontekście często spotykanych problemów praktycznych. W programie 17 Repetytorium jest miejsce na wykład specjalny, który zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.

Tegoroczna edycja Repetytorium jest inna niż poprzednie, ze względu na pandemię. Odbędzie się w formie wirtualnej. Wiem, że brak nam spotkań w świecie rzeczywistym, lecz i tak cieszymy się  na to wydarzenie.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 17.

 

 

PROGRAM

KONFERENCJI

26 marca 2021 roku (piątek)
online - 1 dzień
14.30 - 14.40
Otwarcie konferencji
prof. Halina Batura-Gabryel, dr hab. Szczepan Cofta
Sesja 1
Mukowiscydoza dorosłych – trudne wyzwanie pulmonologii
Przewodniczący: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, dr hab. med. Szczepan Cofta
14.40 - 15.10
Mukowiscydoza – wyzwania leczenia dorosłych; w tym nowe metody leczenia – leczenie przyczynowe przy użyciu modulatorów.
dr hab. med. Szczepan Cofta
15.10 - 15.40
Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy.
prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
15.40 - 16.10
Postępowanie z pacjentem z mukowiscydozą w schyłkowym okresie życia.
dr med. Agata Nowicka
16.10 - 16.20
Dyskusja
Sesja 2
Choroby obturacyjne płuc
Przewodniczący: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Tomasz Piorunek
16.20 - 16.50
GINA 2020/2021.
prof. dr hab. med. Marek Niedoszytko
16.50 - 17.20
Personalizacja leczenia chorób obturacyjnych - dobór inhalatora.
prof. dr hab. med. Adam Antczak
Grant Edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim
17.20 - 17.50
Astma niekontrolowana, trudna, ciężka? Kryteria kwalifikacji pacjenta do programu lekowego.
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
Grant Edukacyjny firmy GSK
17.50 - 18.20
Leki łączone LABA+LAMA w terapii POChP.
prof. dr hab. med. Maciej Kupczyk
Grant Edukacyjny firmy Berlin Chemie
18.20 - 18.30
Dyskusja
Sesja 3
Praktyczne aspekty diagnostyki pulmonologicznej.
Przewodniczący: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Tomasz Piorunek
18.30 - 19.00
Badania czynnościowe płuc, najczęstsze błędy.
prof. dr hab. med. Tomasz Piorunek
19.00 - 19.30
RTG, TK, PET-TK: zalety i ograniczenia w diagnostyce raka płuca.
dr n. med. Michał Wyrzykowski
19.30 - 20.00
Skrining raka płuca.
dr n. med. Marcin Grabicki
20.00 - 20.30
Zmiany płucne w chorobach układowych tkanki łącznej.
dr hab. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
20.30 - 21.00
Torakochirurg - „deska ratunku” dla pulmonologa.
dr hab. med. Cezary Piwkowski
21.00 - 21.10
Dyskusja
online - 2 dzień
Sesja 4
Sesja terapeutyczna
9.00 - 9.30
IPF – kryteria diagnostyczne i terapeutyczne – nowe perspektywy w 2021 roku.
prof. dr hab. med. Magdalena Martusewicz-Boros
Grant Edukacyjny firrmy Boehringer Ingelheim
9.30 - 10.00
Okiem Eksperta: czy nowe terapie wziewne w leczeniu astmy są potrzebne?
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
Grant Edukacyjny firmy Novartis
10.00 - 10.30
GOLD 2021 – analiza krytyczna.
prof. dr hab. med. Piotr Boros
Sesja 5
Infekcje układu oddechowego
10.30 - 11.00
Zapalenie płuc – aktualne wytyczne w diagnostyce i terapii.
prof. dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
11.00 - 11.30
Zapalenie płuc w przebiegu COVID- 19 doświadczenia własne.
prof. dr hab. med. Andrzej Chciałowski
11.30 - 12.00
Pandemia, szczepienia, powikłania – czyli naturalna historia ostatnich 12 miesięcy.
prof. dr hab. med. Andrzej Fal
Sesja 6
Varia
12.00 - 12.30
Problemy antybiotykoterapii u chorych z wielochorobowością.
prof. dr hab. med. Tomasz Targowski
12.30 - 13.00
Postaci kliniczne i radiologiczne raka płuca.
prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
13.00 - 13.30
Depresja u pacjenta z chorobami obturacyjnymi płuc.
prof. dr hab. med. Napoleon Waszkiewicz

KLIKNIJ BANER DO TRANSMISJI KONFERENCJI

 

 

KOMITET
NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Dr hab. med. Szczepan Cofta

Dr hab. med. Barbara Kuźnar-Kamińska

Prof. dr hab. med. Tomasz Piorunek

Dr n. med. Marta Lembicz

 

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Sponsor Platynowy
Sponsor Złoty
Sponsorzy
Patronat medialny
WIRTUALNE STOISKA SPONSORÓW

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Dr hab. med. Szczepan Cofta

Dr n. med. Marta Lembicz

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się w formie on-line. 

  W dniu konferencji aktywowany zostanie link z dostępem do transmisji on-line dla zarejestrowanych uczestników.

  Zapraszamy do rejestracji.

   

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Uczestnik konferencji

  0PLN

  Udział w prelekcjach i dyskusjach

  Rejestracja

Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim.

Dzięki wsparciu funduszy europejskich Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje badania przesiewowe raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.

W ramach programu odbywa się: wizyta kwalifikacyjna do badania, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) płuc oraz wizyta wynikowa wraz z poradnictwem antynikotynowym po badaniu NDTK. W zależności od zmian wykrytych w pierwszym badaniu, będzie ono powtarzane po 3, 6 lub 12 miesiącach.

Badania w ramach programu realizowane są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.

Zasady kwalifikacji do programu:

 • Udział w programie badań przesiewowych NIE wymaga skierowania i jest bezpłatny.
 • Do udziału w badaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się osoby, spełniające poniższe kryteria udziału:
 1. Osoby w wieku 55-74, które:
 • paliły lub nadal palą nałogowo – powyżej 20 paczkolat
 • ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
 • pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub Lubuskiego
 1. Osoby w wieku 50-54, które:
 • oprócz kryteriów wskazanych w pkt a), mają stwierdzony jeden z dodatkowych czynników ryzyka:
 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego
 • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
 • historia chorób płuc: przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Do badań nie zostaną włączone osoby, u których występują objawy raka płuc.

Rejestracja  telefoniczna Pacjentów czynna pon.-pt. w godzinach 10:00-14:00 pod nr tel.: 690 396 928. Miejsce realizacji badań i wizyt: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne.

Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dowiedz się więcej:
https://www.skpp.edu.pl/program_wczesnego_wykrywania_raka_pluc_i_poprawy_swiadomosci_na_temat_nowotworow_pluc_w_makroregionie_zachodnim.html