KONFERENCJA
XX REPETYTORIUM
PULMONOLOGICZNE

5-6 kwietnia 2024 roku, Poznań

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

       Od pierwszego Repetytorium minęło już 20 lat. Wpisuje się ono do kalendarza konferencji ogólnopolskich stale ewoluując w treściach i formie z myślą o uczestnikach. W tym czasie zwiększyło się rozpowszechnienie i znaczenie chorób układu oddechowego. Wspólnie obserwujemy i bierzemy udział w dynamicznym rozwoju  naszej dziedziny. Pojawiły się kolejne  rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne, następne oczekują na pełne naukowe potwierdzenie ich bezpieczeństwa i skuteczności.

      Konferencja znajduje uznanie wśród praktykujących pulmonologów a także lekarzy innych specjalności, takich jak lekarze rodzinni czy interniści. Na naszej konferencji znakomici specjaliści z całego kraju przedstawią współczesny stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki.

      Dziękujemy wszystkim wykładowcom, którzy – pomimo swojej codziennej aktywności zawodowej – znaleźli czas, aby z nami się spotkać. 

      Cieszymy się na to wydarzenie i czekamy na Was.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 20.

 

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

 

 

 

 

Za udział w konferencji Uczestnikowi przysługuje 15 punktów edukacyjnych.

KOMITET
NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

 

 

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

PATRONAT
HONOROWY

 

 

     

 

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

CHOROBY   PŁUC   OD "A"  DO "A"

Repetitio mater studiorum est

5 KWIETNIA 2024 ROKU, PIĄTEK

 

   

Warsztaty mukowiscydozy dorosłych
Prowadzący: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dr hab. n. med. Marta Rachel, dr n. med. Wojciech Skorupa

 

10.00 - 10.30

  Modulatory w mukowiscydozie – zmiana leczenia i nie tylko.
dr hab. n. med. Marta Rachel


 
10.30 - 11.00

  Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy – co nowego?
- prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz


 
11.00 - 11.30

 

Antybiotykoterapia w zaostrzeniu choroby oskrzelowo-płucnej.
- dr n. med. Wojciech Skorupa

 
11.30 - 12.00

  Ciąża u pacjentki z mukowiscydozą
- prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

 

 

12.00 - 12.15

 

Przerwa kawowa

 

 

 

Prowadzący:  dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dr n. med. Hanna Winiarska, dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak

 
12.15 - 12.45

  Opieka nad pacjentem dorosłym z mukowiscydozą w dobie modulatorów – aspekty praktyczne.
dr n. med. Hanna Winiarska, dr n. med. Daria Springer, dr hab. n. med. Szczepan Cofta


 
12.45 - 13.15

 

Aspekty mikrobiologiczne w mukowiscydozie.
- mgr Anna Schneider

 
13.15 - 14.00   Dyskusja panelowa: Wyzwania opieki nad pacjentami z mukowiscydozą dorosłych w erze leków przyczynowych.
Uczestnicy debaty: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, mgr Anna Mól, dr hab. n. med. Marta Rachel, mgr Anna Schneider, dr n. med. Wojciech Skorupa, dr n. med. Daria Springer, dr n. med. Hanna Winiarska, dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak oraz Przedstawiciele Ośrodków


 

 

14.00 - 14.45

 

Przerwa obiadowa

 
   

 

 
14.45 - 14.55  

Rozpoczęcie Konferencji - słowo wstępne

 
   

SESJA I  
Prowadzący: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dr hab. n. med. Barbara Kuźnar – Kamińska, dr n. med. Krzysztof Świerkocki

 
       
14.55 - 15.20  

A B E od czego zacząć - diagnostyka i leczenie POChP - wykład interaktywny.
- prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Grant edukacyjny firmy Berlin Chemie

 
15.20 - 15.45   Bronchoskopia.
- dr n. med. Krzysztof Świerkocki
 
15.45 - 16.10  
C
PAP, polisomnografia i inne – przegląd sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego w zaburzeniach oddychania podczas snu.
- dr n. med. Tomasz Trafas

 
16.10 - 16.35   Diameter – czy to klucz do sukcesu w terapii wziewnej chorób obturacyjnych ? - wykład interaktywny
- prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Grant edukacyjny AstraZeneca
 
16.35 - 16.55   Przerwa kawowa - Tort urodzinowy XX-lecia  
    SESJA II
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
 
16.55 - 17.20  
Eozynofilowe podłoże astmy i polipów nosa- skuteczność terapii mepolizumabem

-  dr n. med. Magdalena Kostrzewska
Grant edukacyjny firmy GSK

 
17.20 - 17.45  


Fizjoterapia w postępowaniu u pacjentów z chorobami płuc.
- mgr Natalia Jeneralska
Grant edukacyjny firmy Physio Assist

 
17.45 - 18.10  


G
ruźlica – najnowsze leczenie.
- prof. dr hab. n. med.  Maria Korzeniewska – Koseła     

 
   

SESJA III
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz – Kopeć, dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

 
18.10 - 18.35  
H
IV/AIDS.

- dr n. med. Błażej Rozpłochowski
 

18.35 - 19.00
 
IGRA – testy.
- prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz – Kopeć19.00 - 19.25

 
J
atrogenia związana z działaniem leków stosowanych w pulmonologii.
- dr hab. n. med. Marzena Dworacka, Prof. UMP

 
19.25 - 19.50  
Krztusiec u dorosłych.
dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

 
       
19.50 - 20.00

  Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 

 

CHOROBY   PŁUC   OD "A"  DO "A"

Repetitio mater studiorum est

6 KWIETNIA 2024 ROKU, SOBOTA

 

 

 

 

 

 

 

09.00 - 09.25

 

SESJA IV
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, dr n. med. Marcin Grabicki, dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak

 

Legionellowe zapalenie płuc.
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

09.25 - 09.50  
M
ukowiscydoza – postępowanie w erze modulatorów.
- dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak

09.50 - 10.15  
N
ikotynizm – działania antytytoniowe up to date.

- dr n. med. Daria Springer   
       
10.15 - 10.40  
O
nkologiczne news in brief – synteza.
- dr n. med. Marcin Grabicki

10.40 - 10.55  

Przerwa kawowa

    SESJA V
Prowadzący: dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Sebastian Majewski
10.55 - 11.20  
Pulmonologiczne news in brief – synteza.
- dr hab. n. med. Szczepan Cofta

11.20 - 11.45  
R
emisja astmy.

– dr hab. n. med. Paulina Sobkowiak

11.45 - 12.10  
S
arkoidoza.

- prof. dr hab. n. med. Sebastian Majewski

12.10 - 12.35  
T
lenoterapia domowa.

- dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

12.35 - 13.00  
UIP to nie tylko IPF

- prof. dr hab. n. med. Sebastian Majewski

13.00 - 13.30  

Przerwa obiadowa

    SESJA VI
Prowadzący: dr hab. n. med. Barbara Kuźnar – Kamińska, dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
13.30 - 13.40  
W
łóknienie śródmiąższowe płuc – aspekty reumatologiczne.

- prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim

13.40 - 13.50   Włóknienie śródmiąższowe płuc – aspekty pulmonologiczne.
- dr hab. n. med. Barbara Kuźnar – Kamińska
Grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim
13.50 - 14.10  
Debata: Między aspektami pulmonologicznymi a reumatologicznymi.
prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński,
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar–Kamińska
14.10 - 14.35  


Video  - torakoskopia.
- dr hab. n. med. Cezary Piwkowski

   

SESJA VII
Prowadzący:
dr hab. n. med. Szczepan Cofta, prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

14.35 - 15.00

 
Z
apalenia płuc zewnątrzszpitalne – najnowsze wytyczne.
– dr n. med. Hanna Winiarska

15.00 - 15.25  
Z
akażenia układu oddechowego spowodowane przez Pasteurella multocida.
- prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

15.25 - 15.50  
Żywienie w pozajelitowe i dojelitowe w chorobach płuc. Niedożywienie w szpitalu.
- dr hab. n. med. Dorota Mańkowska – Wierzbicka

15.50 - 16.30  
A
lergologiczne news in brief – synteza.

- prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz – Różyk       
   
16.30 - 16.40  
Zakończenie konferencji.

     
     
   

 

POKAŻ CERTYFIKAT INFARMA
- KLIKNIJ TUTAJ

 

 

POKAŻ CERTYFIKAT
- KLIKNIJ TUTAJ

 

SREBRNY SPONSOR
SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI

CENY/
REJESTRACJA

 • Uczestnictwo w konferencji dla lekarzy - kwota brutto z 23% VAT

  308PLN

  (250,00 PLN netto) Udział w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie.

  Rejestracja

 • Uczestnictwo w konferencji dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i studentów - kwota brutto z 23% VAT

  123PLN

  (100,00 PLN netto) Udział w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie.

  Rejestracja

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się tylko w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

   

   

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Novotel Centrum Poznań

plac Andersa 1, 61-894 Poznań